Content 1

Slik jobber vi i anbudsprosessen


Risiko- og behovsanalyse


I forbindelse med et anbud gjennomfører Østfold Forsikringsmegling først en risiko- og behovsanalyse for virksomheten.

I denne fasen innhenter vi:
 • dokumentasjon om eksisterende forsikringer
 • skadehistorikk fra eksisterende og tidligere forsikringsgivere
 • informasjon om forsikringsobjekter (kan være spesifikasjoner, bygningstegninger, biler, maskiner, mm)
 • informasjon om brann- og innbruddssikring
 • evalueringsgrunnlag for evt. avbruddsforsikring
 • HMS-dokumentasjon
 • informasjonsgrunnlag for personforsikringer
 • og annen dokumentasjon som er relevant for prosessen


Arbeidet utføres i samarbeid med kunden. Vi bestemmer sammen arbeidsfordeling og i hvor stor grad kunden skal involveres.

Vår erfaring tilsier at kundenes ønske om involvering varierer mye. Noen ønsker å ha full kontroll på alle detaljer, mens andre overlater mest mulig til oss. Vi har ingen problemer med å tilpasse oss kundens ønsker.Anbud


Basert på risiko- og behovsanalysen utarbeider vi et grundig og gjennomarbeidet anbudsdokument hvor all nødvendig dokumentasjon fremkommer. Alle relevante forsikringsleverandører inviteres til å delta i konkurransen.

Vår rolle som megler sikrer at vi står på din side i hele prosessen. Vi har ingen bindinger til noen forsikringsselskaper, og står derfor helt fritt til å vurdere tilbyderne basert på hvem som har den beste kombinasjonen av:
 • forsikringsvilkår og dekninger
 • pris
 • service
 • skadebehandling
 • øvrige betingelserTilbudsanalyse og anbefaling


Etter at anbudsfristen er utløpt gjennomgår vi alle tilbudene og foretar en kvalitetsmessig og prismessig evaluering.

Før vi anbefaler valg av selskap(er) gjennomgår vi evalueringskriteriene sammen med kunden.

Deretter sammenligner vi alle deler av tilbudet, herunder vilkårene, og setter resultatene opp i en skjematisk fremstilling.

Det er viktig å presisere at vi ikke tar noen beslutninger på kundens vegne. Vi presenterer et ryddig beslutningsgrunnlag, hvor vi informerer om fordeler og ulemper ved de ulike tilbyderne.

Basert på dette vil vi fremme vår anbefaling mht hvilket eller hvilke selskaper som bør velges som samarbeidspartner videre.

Men: det er alltid kunden som fatter den endelige beslutningen.


Sluttforhandling og kontraktsinngåelse


Når forsikringsselskap(er) er valgt foretar vi en siste gjennomgang og justering av dekninger, vilkår og egenandeler, og sluttforhandler disse på vegne av kunden.

Siste ledd i prosessen er:
 • utsendelse av informasjon til alle tilbydere om resultatet i anbudskonkurransen
 • tegning av forsikringene i de seirende selskapene
 • avslutning av løpende forsikringer (ved selskapsbytte)
 • kvalitetssikring av at mottatte forsikringsbevis stemmer med fremforhandlet løsning
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner